Lucrarea de licenta diplomă la comandă, indiferent că este doar o lucrare de licență, o disertație master ori o lucrare de doctorat, poate prezenta nivele diferite de complexitate, acestea variind în funcție de tema aleasă, dar și de cerințele ce sunt impuse de diversele instituții de învățământ superior.

Nu în ultimul rând, o influență deosebită o pot avea și recomandările venite din partea profesorilor coordonatori, recomandări ce se pot modificare constant, pe întreaga perioadă dedicată documentării și realizării lucrărilor de diplomă și care pot afecta în mod serios întregul proces de concepere a acestora.

De altfel, aceste recomandări „fluctuante”, ce se sesizează deseori în mediul academic românesc și care îi pot pune într-o serioasă încurcătură pe viitorii absolvenți, se constituie într-un principal motiv pentru care tot mai mulți dintre aceștia aleg să opteze, în ultimii ani, pentru varianta consacrată a lucrărilor de diplomă realizate la comandă, variantă ce s-a dovedit a fi cea mai bună opțiune în astfel de situații.

Și asta deoarece o lucrare de diplomă realizată la comandă este nu doar concepută într-un mod cât mai complex și mai corect (aceasta respectând întocmai toate cerințele inițiale și ulterioare primite din partea viitorilor absolvenți), ci și elaborată în termeni strict academici, în vreme ce procesul dedicat documentării și al conceperii efective se încadrează perfect în termenele impuse predării acesteia.