Lucrare de Licenta Fonduri private de pensii

 1. Locul fondurilor private de pensii în contextual convergentei piețelor financiare
 2. Complementaritate și diferențiere în sistemul de pensii multipilon
 3. Aspecte comune și coordonate specifice ale trecerii la un sistem de pensii
  multipilon în România
 4. Costurile tranziției la un nou sistem de pensii și finanțarea acestora
 5. Cadrul instituțional al sistemului de pensii private
 6. Aspecte comune și abordări specifice în managementul portofoliului fondurilor
  de pensii
 7. Proiect de organizare și funcționare a unui administrator pentru fonduri de
  pensii
 8. Politici și proceduri de monitorizare a riscurilor din domeniul fondurilor de
  pensii
 9. Repere privind configurarea și funcționarea autorității de reglementare și
  supraveghe în domeniul pensiilor private
 10. Supravegherea consolidată a piețelor financiare