LUCRAREA DE LICENŢĂ PSIHOLOGIE

LUCRAREA DE LICENŢĂ reprezintă o componentă esenţială a procesului de evaluare a
pregătirii studenţilor candidati la titlul de „LICENŢIAT ÎN PSIHOLOGIE”. Aceasta testează
abilitatea de a elabora si redacta conform normelor impuse de comunitatea ştiinţifică, UN
PROIECT DE REALIZARE AL UNEI CERCETĂRI individuale si independente.

O LUCRARE DE LICENTĂ trebuie:
 să demonstreze familiaritatea studentului cu literatura de specialitate relevantă pentru tema
abordată;
 să fie corectă din punct de vedere metodologic, al analizei datelor propuse şi al
argumentării, să aibă o structură logică, să fie redactată coerent, în stilul limbajului ştiinţific. Aspectul de
formă trebuie să fie, de asemenea, în concordanţă cu standardele academice.