TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ 2022 TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

  1. Normativitatea juridică în contextul normativităţii sociale
  2. Legea si locul său în contextul izvoarelor de drept
  3. Importanţa răspunderii juridice în realizarea dreptului
  4. Temeiul și scopul răspunderii juridice
  5. Dimensiunea teleologică a dreptului
  6. Raportul juridic
  7. Acţiunea normei juridice în timp
  8. Persoana fizică, subiect de drept
  9. Litera si spiritul legi. Abuzul de drept si frauda de lege
  10. Responsabilitatea morală si relaţia sa cu răspunderea juridică